Jóga, dech a Somatic Dialogue s Katrin Köhler

Somatický dialog je dialog mezi mnou a sebou samým nebo mnou a jinou osobou s holistickým přístupem. Pracuje s pohybem a taneční improvizací a zkoumá propojení různých vnitřních struktur ale také se zemí a prostorem. Tato technika je holistická, protože zahrnuje tělo, dech, mysl a naše emoce.

V somatickém dialogu se učíme nechat tělo, aby se vyjádřilo samo. Nasloucháme mu a tomu, co nám chce “říct”, místo toho, abychom dělali pohyby nebo přemýšleli o tom, jak bychom se měli pohybovat. 

Abychom mohli lépe naslouchat a porozumět, spojíme se plně s přítomným okamžikem. Tímto způsobem si lépe uvědomíme své zvyky, představy, očekávání a předsudky.

Abychom byli lépe vyslyšení a pochopeni, učíme se si vyjadřovat jasněji. V tomto procesu můžeme krok za krokem objevit nejvnitřnější zdroj své radosti a celé své bytosti.

 

Somatic Dialogue individuální lekce probíhají na adrese Jirečkova 17, Praha 7.

Cena za lekce trvající 75 min je 1200.- Kč

Termíny prosím domluvte emailem nebo telefonicky.

 

Nový: Workshop Somatický Dialog pro Páry

09.11.2024

Pozvání k somatické cestě

Budeme se setkávat po osm večerů, a to od 18:15 do 19:45 hodin.
Na lekcích se budou střídat lektorky Kateřina Ledvinková www.somatichealing.cz a Katrin Köhler. Pro tuto somatickou cestu nejsou nutné žádné předchozí pohybové zkušenosti.
Termíny jsou následující:
14.2., 28.2., 13.3., 27.3., 10.4., 24.4., 15.5. a 29.5.24 
Cena za 8 lekcí po 90 minutách je 3 600 Kč. Místo: Studio Limpid Works, Donská 275/9, 101 00 Praha 10
Registrace na info@jogakatrinkohler.cz

Kateřina: “Mým přáním je, abychom během společných setkání mohli objevovat osobní rovinu pohybu, nacházet cestu k sobě, a právě z tohoto místa tančit. Budeme probouzet vnímavost k tomu, co se v našem pohybu odehrává. Prostřednictvím pohybových improvizací a jednoduchých cvičení prožijeme rozličná pohybová pozvání. Necháme se vést konkrétními fyzickými impulzy, které naše tělo v tanci přirozeně rozvíjí. Protože fyzické “uvědomění si” přináší esenciální laskavost, tolik potřebnou ke svobodnému
pohybu. Jednoduchost a jasnost má sílu roztančit každého z nás.* Práci v uzavřené skupině, její dynamiku i intimitu vnímám jako přidanou hodnotu na naší jedinečné somatické cestě.” 

Katrin: “Tímto kurzem bych ráda otevřela prostor v našem obvykle velmi rušném každodenním životě, kde bychom mohli vnímat pouze své vlastní tělo a sami sebe. Pomocí pohybových a tanečních improvizací na zemi i v prostoru budeme naslouchat svému tělu a vyzveme ho, aby vyjádřilo to, co prožívá v přítomném okamžiku, místo přemýšlení o tom, jak bychom se měli pohybovat nebo jak působíme zvenčí. V tomto procesu nás podpoří vedení různých tělesných a vnitřních témat. Tímto způsobem se můžeme dostat hlouběji do kontaktu sami se sebou a se svými pocity a naučit se být ve svém těle více doma.”

Web: Steffen Böhme 2023 - Foto: © Pavel Ovsík