Jóga, dech a Somatic Dialogue s Katrin Köhler

Somatický dialog je dialog mezi mnou a sebou samým nebo mnou a jinou osobou s holistickým přístupem. Pracuje s pohybem a taneční improvizací a zkoumá propojení různých vnitřních struktur ale také se zemí a prostorem. Tato technika je holistická, protože zahrnuje tělo, dech, mysl a naše emoce.

V somatickém dialogu se učíme nechat tělo, aby se vyjádřilo samo. Nasloucháme mu a tomu, co nám chce “říct”, místo toho, abychom dělali pohyby nebo přemýšleli o tom, jak bychom se měli pohybovat. 

Abychom mohli lépe naslouchat a porozumět, spojíme se plně s přítomným okamžikem. Tímto způsobem si lépe uvědomíme své zvyky, představy, očekávání a předsudky.

Abychom byli lépe vyslyšení a pochopeni, učíme se si vyjadřovat jasněji. V tomto procesu můžeme krok za krokem objevit nejvnitřnější zdroj své radosti a celé své bytosti.

Somatic Dialogue individuální lekce probíhají na adrese Jirečkova 17, Praha 7.

Cena za lekce trvající 75 min je 1200.- Kč
Skupinový kurz se připravuje.

Termíny prosím domluvte emailem nebo telefonicky.

Web: Steffen Böhme 2023 - Foto: © Pavel Ovsík