Jóga, dech a Somatic Dialogue s Katrin Köhler

Somatický dialog je dialog mezi mnou a mnou samým nebo mnou a jinou osobou s holistickým
přístupem. Pracuje s pohybem a taneční improvizací a zkoumá propojení různých vnitřních struktur ale také se zemí a prostorem. Tato technika je holistická, protože zahrnuje tělo, dech, mysl a naše emoce.

V somatickém dialogu se učíme nechat tělo, aby se vyjádřilo samo. Nasloucháme jí a tomu, co nám chce “říct”, místo toho, abychom dělali pohyby nebo přemýšleli o tom, jak bychom se měli pohybovat.
Abychom mohli lépe naslouchat a porozumět, spojíme se plně s přítomným okamžikem. Tímto způsobem si lépe uvědomíme své zvyky, představy, očekávání, předsudky atd.

Abychom byli lépe slyšet a pochopeni, učíme se si vyjadřovat jasněji. V tomto procesu můžeme krok za krokem objevit nejvnitřnější zdroj své radosti a celé své
bytosti.

Cena za lekce trvající 75 min je 1200,-
Kurz je otevřený pro začátečníky i pokročilé studenty, bude vedený v Češtině i v Angličtině, dle potřeby účastníka.
Přihlásit se můžete e-mailem nebo Smskou.

Kontakt

info@jogakatrinkohler.cz

+420 603 360 554